Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wydał zarządzenie o utworzeniu nowego kierunku studiów – ratownictwo medyczne.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – ratownictwo medyczne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Absolwentom nadawany będzie tytuł licencjata.

Integralną sześć studiów stanowią praktyki zawodowe. Według programu studenci będą odbywali praktyki wakacyjne w Zespole Ratownictwa Medycznego, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Natomiast praktyki śródroczne na oddziałach: chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedyczno-urazowym, neurologii, kardiologii, pediatrii, SOR  i ZRM.   

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl