Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘GLIWICE ŁABĘDY’ została utworzona w 2013 roku i jest jedną z czterech tego typu w województwie śląskim.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. Obecnie liczy 57 strażaków, w tym dwóch pełniących służbę w systemie codziennym. Strażacy posiadają uprawnienia i przeszkolenie zgodne z ‘Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.

W skład grupy wchodzą:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290/Moto-Truck wyposażony w zbiornik wody o pojemności blisko 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 290 litrów, autopompę o wydajności 2900 l/min, system piany sprężonej, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, pilarki, sprzęt burzący, motopompy, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Samochód ratownictwa technicznego Scania P370/PS Szczęśniak. Posiada on żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Renault Premium/WISS wyposażony sprzęt umożliwiający skuteczne prowadzenie działań w zakresie ratownictwa chemicznego.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

Do tego przyczepy z zaporą przeciwolejową, separatorem olejowym, łodzią i pontonem.

SGRChem-Eko ‘GLIWICE ŁABĘDY’ realizuje poziom gotowości operacyjnej B.

Obszar chroniony grupy obejmuje miasta Gliwice, Zabrze, Rybnik i Żory oraz powiaty gliwicki, tarnogórski, rybnicki i wodzisławski.

Foto. Grzegorz Fortuna 

o autorze

Redakcja/Łukasz