Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘BIELSKO-BIAŁA’ została utworzona w 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej.

Wśród strażaków, którzy działają w grupie jest 69 z uprawnieniami ratownika chemicznego, 16 po kursie z zakresu likwidacji zagrożeń CBRNE, 15 strażaków po kursie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych i konstrukcji opakowań i 5 po kursie z zakresu działań z zagrożeniami radiologicznymi.

W skład grupy wchodzą:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P360 4×4/WISS wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 260 litrów, autopompę o wydajności 2600 l/min, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, pilarki, aparatu OUO, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy itp.

Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450/Szczęśniak. Na wyposażeniu posiada żuraw hydrauliczny HMF 2130-K3 o udźwigu 1800 kilogramów przy wysięgu maksymalnym wynoszącym 10 metrów, wyciągarkę hydrauliczną Superwinch H30P ze sprzęgłem pneumatycznym o uciągu 13 610 kg, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt OUO, pilarki itp.

Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4/WISS, na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis/Stolarczyk. Jest wyposażony w sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

SGRChem-Eko ‘BIELSKO-BIAŁA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B i C.

Obszar chroniony grupy obejmuje południowe powiaty województwa śląskiego.

Grupa uzupełnia SGRChem-Eko ‚Katowice-Piotrowice’ w działającym w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Zespole Operacyjnym Modułu wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek (CBRN).

Foto. Rafał Rozmus, PS Szczęśniak

o autorze

Redakcja/Łukasz