Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘KRAKÓW-6’ została powołana 31 stycznia 2013 roku Rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

Grupa powstała w oparciu o siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Krakowie. Strażacy posiadają przeszkolenie i uprawnienia określone ”Zasadach organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym”.

W skład grupy wchodzą:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego 1329/Moto-Truck. Wyposażony jest między innymi w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, pilarki, wentylator oddymiający, sprzęt OUO, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy.

Samochód ratownictwa technicznego Scania P370/Szczęśniak. Posiada żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis/Stolarczyk. Jest wyposażony w sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników, sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armaturę do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.

Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4/WISS, na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Suzuki Grand Vitara.

Przyczepa chemiczna Stopexim. Stanowi zaplecze sprzętowe dla grupy i jest autorskim projektem JRG 6. Na wyposażeniu przyczepy znajdują się roztwory dekontaminacyjne, pakiety dekontaminacyjne, ubrania ochrony przeciwchemicznej, urządzenia filtrowentylacyjne, zapora przeciwolejowa lekka 80 metrów, rękawy sorpcyjne. W przedziale tylnym znajduje się przestrzeń czysta na ewentualne pomieszczenie sztabowe lub miejsce do przebierania się w ubrania zastępcze z możliwością podłączenia nagrzewnicy i własnym zasilaniem.

Podczas działań strażacy mogą wykorzystać również przyczepę z separatorem i przyczepę z zaporą przeciwolejową 200 metrów.

Opcjonalnie grupa ma do dyspozycji wariant dekontaminacyjny składający się z sił i środków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Krakowie. W jego skład wchodzą: średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBAPr Scania i przyczepę dekontaminacyjną.

SGRChem-Eko ‘KRAKÓW-6’ realizuje poziom gotowości A, B i C.

Grupa funkcjonuje w ramach Małopolskiej Brygady Obwodowej oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego i może być dysponowana na obszar całego kraju oraz słowackiego powiatu Żilina na mocy porozumienia między Polską a Słowacją. Dodatkowo na bazie JRG 6 został utworzony Moduł CBRN działający w ramach Mechanizmów Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Foto. Grzegorz Fortuna, Krakow112.pl,  Grzegorz Pitek, JRG 6 Kraków, KM PSP Kraków. 

o autorze

Redakcja/Łukasz