Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘OPOLE’ została utworzona w grudniu 2015 roku. Jest jedną z dwóch tego typu grup działających w województwie opolskim.

W skład grupy wchodzą strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Opolu, który mają do dyspozycji:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym Volvo FL290/Bocar. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, agregat proszkowy 250 kg, autopompę o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, wentylator oddymiający, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę, pilarki, armaturę wodno-pianową.

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P380/WISS, posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 4000 l/min, zestaw ratownictwa technicznego, armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Samochód ratownictwa chemicznego Iveco Eurocargo 160E32/Stolarczyk. Wyposażenie: zestaw pomp chemicznych wraz z armaturą do przemieszczania cieczy ropopochodnych i żrących, pirometr i kamera termowizyjna, zestaw przyrządów detekcyjno-pomiarowych do wykrywania substancji niebezpiecznych,, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, mobilna elektroniczna stacja meteorologiczna, przenośny zestaw lamp i reflektorów, zestaw sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów, zestaw zbiorników do ograniczania rozlewów, chemoodporna odzież ochronna typ 1a i typ 3, zestaw sprzętu do wykonywania uszczelnień na instalacjach i zbiornikach magazynowych, sprzęt ochrony dróg oddechowych izolujący i filtrujący, zestaw narzędzi ślusarskich, namiot pneumatyczny i namiot stelażowy, kabina dekontaminacyjna.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Toyota Hilux. Przewozi podstawowy sprzęt pomiarowo-rozpoznawczy.

Oraz dwie przyczepy ratownictwa ekologicznego.

SGRChem-Eko ‘OPOLE’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony grupy obejmuje miasto Opole oraz powiaty: opolski, brzeski, namysłowski, kluczborski, nyski, opolski i oleski.

Foto. Karol Okupski 

o autorze

Redakcja/Łukasz