Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzoro­wanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej.

W odniesieniu do służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiązania służące do jego realizacji zostały wdrożone przez wprowadzenie zmian dotyczących:

1) możliwości przyznania świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby,

2) przysługującego funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze,

3) ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy,

4) wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa,

5) odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

W ustawie znalazła się również nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zapisy dotyczą wprowadzenia do użytkowania samochodów ratowniczo – gaśniczych sprowadzanych z zagranicy.

Więcej pisaliśmy o tym tutaj:

Będą zmiany w CNBOP. Ustawa uchwalona!

o autorze

Redakcja/Łukasz