Z dniem 1 października weszły w życie ustawowe zmiany w dopuszczeniu do użytkowania w jednostkach straży pożarnych używanych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Jednostki straży pożarnej będą mogły teraz wprowadzić do użytkowania używane samochody ratowniczo – gaśnicze z zagranicy, nie starsze niż 30 lat i używane przez co najmniej pięć lat w krajach Unii Europejskiej, Turcji i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, licząc od daty pierwsze rejestracji poza granicami Polski. Zamiast świadectwa dopuszczenia wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej wymagana będzie opinia techniczna wydana również przez Centrum.

Dopełnieniem zmian w tej sprawie musi być rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod koniec września zostało ono skierowane do konsultacji i miało wejść w życie razem z ustawą, czyli 1 października. Niestety, do chwili publikacji tego artykułu w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie nie zostało opublikowane.  

Dokładnie o rozporządzeniu pisaliśmy tutaj: 

Zmiany w CNBOP. Jest projekt rozporządzenia!

o autorze

Redakcja/Łukasz