17 października w Rzeszowie odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.

W myśl preambuły aktu: „Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom(…)” dokument został sygnowany przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia, biskupa rzeszowskiego ks. bp. Jana Wątrobę, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Babca, wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Andrzeja Gutkowskiego, starostę rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego oraz komendanta miejskiego PSP bryg. Tomasza Barana, a następnie zamknięty w tubie i wmurowany w fundamenty przyszłej jednostki.

Jestem przekonany, iż pomoc w realizacji tej i wielu innych inwestycji jest dowodem zauważania naszego codziennego wysiłku oraz trudu strażackiej służby. – podkreślił w swoim wystąpieniu st. bryg. Andrzej Babiec –  Dlatego chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować wszystkim ludziom, służbom i instytucjom, za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość kierowaną pod naszym adresem – dodał

Strażnica zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części Rzeszowa na działce o powierzchni blisko dwóch hektarów pomiędzy ulicą Inwestycyjną, a Dworzysko. Blisko skrzyżowania krajowej ’94’ z ekspresową ’19’.

Będzie to budynek składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo- warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej przeznaczonej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP, która jednocześnie będzie przystosowana do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sali edukacyjnej OGNIK oraz komory dymowej. Hala garażowa będzie posiadała 16 stanowisk, z czego 12 na samochody ratowniczo – gaśnicze.

Wartość inwestycji, która powinna zakończyć się w 2020 roku to 14 mln 920 tys. złotych, środki pochodzą z budżetów: państwa, wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego, miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego i Komendy Głównej PSP.

Podpisano umowę na budowę JRG 3 w Rzeszowie

Foto. KW PSP Rzeszów

o autorze

Redakcja/Łukasz