W dniach 15-17 marca w Podziemnej Trasie Turystycznej w Sandomierzu odbyły się ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego strażaków.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sandomierzu i druhowie z OSP Obrazów.

Podczas ćwiczeń strażacy zostali zapoznani ze specyfiką Podziemnej Trasy Turystycznej między innymi z rozkładem pomieszczeń, umiejscowieniem wyjść ewakuacyjnych, systemem oświetlenia awaryjnego. Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych wewnątrz obiektu oraz ćwiczyli gaszenie pożarów wewnętrznych. Podczas ćwiczeń sprawdzono współpracę pomiędzy zastępami straży pożarnej a personelem trasy w zakresie ewakuacji.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono możliwość ewakuacji poszkodowanych z podziemnej trasy, organizacje łączności radiowej w warunkach prowadzenia działań pod ziemią oraz prowadzenia akcji gaśniczej w tego typu obiektach – relacjonuje Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu.

Foto. KP PSP Sandomierz 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl