Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził „Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych”

Skrypt został opracowany przez st. bryg. Roberta Kłębczyka, który pod koniec lutego przeszedł na emeryturę i st. kpt. Adama Piętkę, pełni służbę w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy to Właściwości wykopów, drugi Prowadzenie działań ratowniczych w wykopach, na osuwiskach oraz zawałach ziemnych, a trzeci Techniki zabezpieczania wykopów.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl